Jyty Rauman seutu ry

Jyty on ammattiliitto meille, jotka tartumme toimeen ja saamme työllämme arjen rullaamaan. Jytyläisiä toimii kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat  sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on tukenasi työelämässä ja vapaa-ajalla. Olemme STTK:n jäsenliitto.

Ammattiliitto Jytyllä on kattava paikallisten ja valtakunnallisten yhdistysten verkosto, joka tuo neuvotteluvoimaa edunvalvontaan. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on mm. huolehtia, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Jäseniä palvelee luottamusmiesten ja yhdistysten lisäksi liiton keskustoimisto ja kahdeksan alueellista toimipistettä. 

Kiinnostaako pääluottamusmiehen tehtävä?
Jyty Rauman seutu ry järjestää syksyllä luottamusmiesvaalit, koska Rauman kaupungilla työskenteleviä Jytyn jäseniä edustava pääluottamusmies ja sivistystoimen luottamusmies lopettavat tehtävissään. On tärkeää, että Rauman kaupungilla työskentelevästä Jytyn jäsenistöstä löytyy pääluottamusmies ettei jäsenistö jää ilman edunvalvontaa.

Jos pääluottamusmiehen tehtävä kiinnostaa sinua, niin ota yhteyttä pääluottamusmies Anne Haapasaloon tai puheenjohtaja Barbro Sinkkoseen.

Koulutustuki
Yhdistys  tukee työvoimajäsenten osallistumista Ammattiliitto Jytyn järjestämiin oman ammattialan koulutuksiin. Tuki on 70 euroa/jäsen ja tuki myönnetään joka toinen vuosi. Tuki maksetaan jäsenelle koulutuksen jälkeen. 


Yhdistyksen tapahtumat

Seuraa yhdistystä somessa:

Liiton tiedotteet

Seuraa liittoa netissä:

Seuraa liittoa somessa: